Køb bogen

REKLAMER sætter fokus på reklamen som genre og kunstart. Gennem arbejdet med udvalgte reklamer får eleverne redskaber til at afkode reklamernes sprog - og dermed forudsætninger for at forholde sig kritisk til reklamernes fascinerende formsprog.

Til grundskolens ældste elever

 

 

 

Til forsiden